Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Didactica matematicii şi explorării mediului pentru clasa I

actualizarea competenţelor profesionale pentru cadrele didactice din învăţămantul primar

GRUP ȚINTĂ

În cadrul proiectului „Didactica matematicii şi explorării mediului pentru clasa I – actualizarea competenţelor profesionale pentru cadrele didactice din învăţământul primar” vor fi instruite următoarele persoane:

·         1620 cadre didactice din învăţământul primar, la nivel naţional dintre care:

  • Cel puţin 810 - femei
  • Cel puţin 300 de cadre didactice din mediul rural
  • Cel puţin 120 de cadre didactice debutante în carieră

În determinarea grupului ţintă al proiectului se va promova egalitatea de şanse,nediscriminarea şi incluziunea socială. Astfel, la constituirea grupului ţintă nu se va face nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă ce ar avea ca scop restrângea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate a unor drepturi recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social sau cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Totodată, accesul  grupului ţintă la materialele didactice de calitate, cu un conţinut modern se va asigura prin intermediul ghidului multimedia interactiv.

În desfăşurarea activităţilor de formare  se va asigura un tratament egal între femei şi bărbaţi, între cadrele didactice tinere şi cele în vârstă, între cadrele didactice din mediul urban şi cele din rural, prin adoptarea unor norme de tratament nediferenţiat, echidistant, nediscriminatoriu.

Urmărind aceste principii în determinarea grupului ţintă se va asigura egalitatea de şanse pentru fiecare individ, şansa de a accede la o educaţie de calitate şi şansa de a-şi dezvolta la un nivel superior abilităţile 

Contact

Adresa

 Splaiul Independentei Nr. 313
       Corp Rectorat, Etaj 5, Camera 505-506

 Tel.: +40-21-4029950

 Fax: +40-21-3171175

Termeni și condiții    Confindențialitate