Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Didactica matematicii şi explorării mediului pentru clasa I

actualizarea competenţelor profesionale pentru cadrele didactice din învăţămantul primar

PROGRAMUL DE FORMARE

DIDACTICA MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI LA CLASA I

            Pentru că noi credem că ştiinţa, dedicaţia şi inspiraţia sunt elemente esenţiale pentru activitatea de zi cu zi a practicienilor din învăţământul primar, şi pentru că vrem să venim în sprijinul vostru, al dascălilor celor mai mici învăţăcei, vă propunem un curs cu:

 • Un grad mare de interactivitate;
 • Activități creative;
 • Mijloace variate de prezentare a informațiilor;
 • Stimulare multisenzorială;
 • Explorare și cercetare individuală;
 • Activități de explorare;
 • Evaluarea parcursului senzorial.

 

În urma promovării cursului vei obţine:

 • Noi competenţe profesionale adaptate nevoilor actuale de la nivelul cadrelor didactice din învăţământul primar;
 • Atestat de finalizare a programului de formare;
 • Posibilitatea de a participa la un concurs naţional;
 • 16 credite profesionale transferabile;
 • Subvenţii în valoare de 1000 de lei, în momentul finalizării cursului.

 

Şi pentru că vă susţinem încă de la debutul  în carieră didactică, suplimentar, oferim un ajutor financiar de 500 de lei pentru 120 de tineri debutanţi până în 35 de ani la promovarea cu succes a cursului!

Didactica matematicii şi explorării mediului la Clasa I, va fi un curs acreditat de Ministrul Educaţiei Naţionale şi va avea 64 de ore, dintre care 17 ore de teorie; 40 de ore activităţi practice – 22 utilizând ghidul multimedia interactiv; 7 ore de evaluare.

Veţi studia 3 module:

 • Pentru o învățare activă și conștientă a matematicii și explorării mediului – considerații teoretice;
 • Sugestii didactice pentru matematică şi explorarea mediului la clasa I;
 • Evaluarea competențelor specifice din perspectiva pregătirii evaluării de la finalul clasei a II-a.

 

În urma parcurgerii acestor module şi promovarea evaluărilor  vă veţi dezvolta următoarele competenţe:

COMPETENȚE GENERALE

Competențe metodologice/curriculum

 • Proiectarea de activităţi pentru dezvoltarea competenţelor din curriculum;
 • Derularea de activităţi motivante pentru elevi, din perspectivă integrată;
 • Contextualizarea curriculumului în raport cu nevoile individuale ale elevilor şi cu particularităţile grupului.

 

Competențe de comunicare

 • Adaptarea limbajului pentru a oferi formulări adecvate vârstei;
 • Ascultarea activă pentru a stimula exprimarea personală și creativă a elevilor de vârstă școlară mică;
 • Prezentarea unor practici de succes/activități derulate la clasă, prin metode moderne.

 

Competențe de evaluare a elevilor

 • Folosirea unei varietăţi de forme de evaluare pentru a măsura nivelul de performanţă în cadrul competenţelor propuse;
 • Formularea unor enunțuri de feed-back constructiv și adecvat vârstei copiilor;
 • Utilizarea unor formule auto-evaluative pentru a fi completate de către elevi.

 

Competențe psiho-sociale

 • Explorarea profilurilor elevilor în vederea activizării lor;
 • Manifestarea autoreflexivității în cadrul activității didactice;
 • Raportarea critică  la noi perspective didactice;
 • Colaborarea cu părinții/comunitatea în scopul realizării unui parteneriat autentic în educație.

 

Competențe de management educațional

 • Manifestarea interesului pentru gestionarea adecvată a resurselor de instruire;
 • Promovarea unei culturi a calității actului didactic.

 

COMPETENȚE SPECIFICE

 • Raportarea critică  la noi perspective didactice;
 • Contextualizarea curriculumului în raport cu nevoile individuale ale elevilor şi cu particularităţile grupului;
 • Manifestarea reflexivității în cadrul activității didactice;
 • Proiectarea de activităţi pentru dezvoltarea competenţelor din curriculum;
 • Facilitarea înțelegerii prin utilizarea de strategii activ-participative;
 • Derularea de activităţi motivante pentru elevi, din perspectivă integrată;
 • Promovarea unei culturi  a calității actului didactic;
 • Operarea cu instrumente diverse de evaluare;
 • Acordarea de feed-back constructiv și adecvat vârstei copiilor.

 

Contact

Adresa

 Splaiul Independentei Nr. 313
       Corp Rectorat, Etaj 5, Camera 505-506

 Tel.: +40-21-4029950

 Fax: +40-21-3171175

Termeni și condiții    Confindențialitate