Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Didactica matematicii şi explorării mediului pentru clasa I

actualizarea competenţelor profesionale pentru cadrele didactice din învăţămantul primar

Agenţia ARNIEC

AGENŢIA DE ADMINISTRARE A REŢELEI NAŢIONALE DE INFORMATICĂ PENTRU EDUCAŢIE ŞI CERCETARE
 
Agenţia ARNIEC este administrator şi dezvoltator al reţelei RoEduNet, reţea iniţiată, dezvoltată şi susţinută de cele mai mari universităţi din România începând cu anul 1991. Aceasta asigură servicii de comunicaţii de date pentru instituţiile de cercetare şi academice de toate gradele din România. Cele mai importante noduri ale RoEduNet sunt găzduite de către: Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Universitatea din Timişoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Petru Maior din Tg. Mureş şi Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi.
 
În 2001 RoEduNet devine partener în cel mai mare proiect finanţat de către Comisia Europeană în domeniul comunicaţiilor, proiectul de realizare şi exploatare a reţelei pentru cercetare şi educaţie Europeană GEANT. Menţionăm că fiecare ţară din Europa are în exploatare o reţea de tipul reţelei RoEduNet. Acest tip de reţea este denumită NREN (National Research and Education Network) şi este definită ca reţeaua de comunicaţii ce asigură următoarele servicii pentru comunitatea academică şi de cercetare: furnizează o infrastructură informaţională şi de comunicaţii bazată pe tehnologii de ultimă oră pentru a oferi servicii activităţii de cercetare ştiinţifică şi educaţiei naţionale şi desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică în nume propriu, în consorţii naţionale şi internaţionale oferind facilităţi specifice în domeniul comunicaţiilor de date şi a serviciilor aferente prin implementarea unor platforme dedicate testelor şi experimentelor pentru tehnologiile noi de comunicaţii de mare viteză şi pentru implementarea de noi servicii.
 
De asemenea Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare s-a implicat activ în implementarea unor proiecte importante pentru sistemul educaţional românesc contribuind la modernizarea acestuia şi la perfecţionarea resurselor umane din domeniul educaţional.
 

Contact

Adresa

 Splaiul Independentei Nr. 313
       Corp Rectorat, Etaj 5, Camera 505-506

 Tel.: +40-21-4029950

 Fax: +40-21-3171175

Termeni și condiții    Confindențialitate