Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Didactica matematicii şi explorării mediului pentru clasa I

actualizarea competenţelor profesionale pentru cadrele didactice din învăţămantul primar

Contextul proiectului

Evoluţia sistemelor educaţionale este marcată, în ultimii ani, de trei tendinţe majore: asigurarea integrării individului în societate prin pregătirea iniţială a competenţelor, educaţia pe tot parcursul vieţii, formarea pentru noile meserii ale societăţii cunoaşterii, asigurarea accesului la educaţie şi instruire pentru toţi, deschiderea către sistemele similare din întreaga lume, ceea ce implică convergenţa în cazul statelor din Uniunea Europeană, la o politică educaţională cu obiective strategice comune care să faciliteze accesul la sistemele educaţionale şi de formare profesională şi să sporească eficienţa acestora.
 
Prin accentuarea rolului TIC în îndeplinirea tuturor obiectivelor politice pentru 2020, prin intermediul Strategiei Europene 2020, A digital agenda for Europe (CE, 2010) se doreşte promovarea creativităţii şi inovării prin utilizarea instrumentelor TIC, respectiv formarea cadrelor didactice. Obiectivul strategic al Agendei digitale (Europa 2020) este de a maximiza potenţialul social şi economic al noilor tehnologii pentru a asigura o mai buna calitate a vieţii şi dezvoltare economică sustenabilă , cât şi emergenţa unei pieţe şi societăţi digitale unice. Având în vedere  rolul esenţial al TIC pentru construirea unor servicii de învăţare de calitate, se conturează necesitatea existenței la nivelul fiecărui sistem de învăţământ naţional a unor cadre didactice care să promoveze utilizarea noilor tehnologii în ceea ce priveşte educarea viitorilor adulţi. 
 
În România, ca şi în restul ţărilor europene, folosirea instrumentelor  specifice noilor tehnologii în sistemele de învăţare pe parcursul întregii vieţi este crucială în vederea modernizării serviciilor, precum şi a aducerii la zi a competenţelor digitale ale cadrelor didactice.
 
În acest context, trebuie menţionat unul dintre obiectivele specifice stabilite de POSDRU pentru perioada 2008-2013, în vederea garantării accesului la educaţie şi la formarea profesională de calitate, precum şi pentru asigurarea continuă a calităţii educaţiei: îmbunătăţirea calificării profesorilor, formatorilor şi a altor categorii de personal din educaţie prin sprijinirea formării acestora.
 
Ministerul Educaţiei Naţionale a elaborat în perioada 2003-2011 o serie de documente diagnostice prin intermediul căruia au fost evidenţiate o serie de probleme cum ar fi: curriculum naţional rigid, accesul limitat la resurse didactice, utilizarea de practici didactice perimate, obiective nerealiste, scăderea interesului elevilor pentru învăţare, etc.
Legea Educaţiei Naționale a introdus structurarea curricum-ului naţional pe 8 domenii  de competenţe cheie  care va determina profilul de formare a elevilor.
 
În cadrul proiectului „Didactica matematicii şi explorării mediului pentru clasa I – actualizarea competenţelor profesionale pentru cadrele didactice din învăţământul primar” va fi dezvoltat ghidul multimedia interactiv, ca instrument de formare a cadrului didactic din învăţământul primar, care prezintă conţinutul suporturilor de curs în format tipărit într-o formă interactivă cu numeroase funcţionalităţi şi activităţi multimedia de învăţare. 
 
Având în vedere, Ordinul nr. 3371/12.03.2013, reprezentând Planul cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi programul şcolar pentru clasa I,  iar cadrele didactice nu au fost instruite într-un program de formare, proiectul vine în ajutorul implementării şi integrării acestuia în procesul educaţional de predare-învăţare, oferindu-se astfel posibilitatea asimilării noii programe, îmbunătățirea cunoştinţelor TIC a cadrelor didactice şi  adaptarea la noile tehnologii şi instrumente de comunicare. În aceste fel se aduce un plus valoare procesului educaţional, prin intermediul modernizării acestuia şi deschizând  noi orizonturi către cunoaştere, atât profesorilor, cât şi elevilor.
 

Contact

Adresa

 Splaiul Independentei Nr. 313
       Corp Rectorat, Etaj 5, Camera 505-506

 Tel.: +40-21-4029950

 Fax: +40-21-3171175

Termeni și condiții    Confindențialitate