Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Didactica matematicii şi explorării mediului pentru clasa I

actualizarea competenţelor profesionale pentru cadrele didactice din învăţămantul primar

Obiectivele proiectului

Proiectul „Didactica matematicii şi explorării mediului pentru clasa I – actualizarea competenţelor profesionale pentru cadrele didactice din învăţământul primar” are ca obiectiv principal creşterea accesului şi participării cadrelor didactice din învăţământul primar la programele de formare, vizând noul cadrul de referinţă a didacticii matematicii şi explorării mediului în acord cu noul curriculum naţional pentru clasa I. Activităţile inovatoare care se vor desfăşura pe perioada implementării proiectului vor contribui la îmbunătăţirea calificării personalului didactic şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de utilizare TIC, crearea unei reţele de formare şi cooperare pentru asigurarea calităţii în învăţământului primar.
 
Astfel, prin proiectul „Didactica matematicii şi explorării mediului pentru clasa I – actualizarea competenţelor profesionale pentru cadrele didactice din învăţământul primar”, 1620 de cadre didactice din învăţământul primar, dintre care 120 cadre didactice debutante vor participa la un program de formare, în cadrul căruia se vor folosi metode interactive de predare – învăţare, având ca suport un sistem personalizat, accesibil la distanţă şi un mediu colaborativ  de instruire, bazat pe resurse de comunicaţie moderne şi adaptat la nevoile grupului ţintă.
 
Proiectul a demarat la 5 mai 2014 şi se va derula pe o perioadă de 18 luni, fiind implementat de către Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, în parteneriat cu SC SIVECO Romania SA. Ambii parteneri au expertiză atât în domeniul asistenţei tehnice de implementare a proiectului, dar şi în implementarea de programe de formare şi de soluţii informatice pentru mediul educaţional. 
 

Contact

Adresa

 Splaiul Independentei Nr. 313
       Corp Rectorat, Etaj 5, Camera 505-506

 Tel.: +40-21-4029950

 Fax: +40-21-3171175

Termeni și condiții    Confindențialitate